TR EN

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT217 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin Türkiye’nin toplumsal, kültürel, siyasi, demoğrafik ve ekonomik yapısını tarihselliği içinde kavramalarını sağlayarak, Türkiye’nin güncel toplumsal sorunlarını anlamaları, öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde, Osmanlı Devleti toplumsal yapısı, günümüz Türkiye’sinde tarihsel süreçte kültürel, sosyal, ekonomik, siyasal, demografik gelişmelerin incelenmesi bulunmaktadır.