TR EN

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT217 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3 3 3 6

KAYNAKLAR

Kongar, E. (2016). 21. Yüzyılda Türkiye “2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Birsen, G. (2007). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş Yayınları.
Cem İ. (2008). Türkiye’ de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Çağlar Keyder, Türkiye’ de Devlet ve Sınıflar, İstanbul: İletişim Yayınları