TR EN

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT217 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Osmanlı toplumsal yapı ve kültürünü günümüz Türkiye’siyle bağlantı kurarak açıklar
Tarihsel süreçte Türkiye’deki kültürel gelişim ve değişimleri tanımlar
Tarihsel süreçte Türkiye’deki siyasal gelişim ve değişimleri açıklar
Tarihsel süreçte Türkiye’deki demografik gelişim ve değişimleri açıklar
Tarihsel süreçte Türkiye’deki sosyal, ekonomik gelişim ve değişimleri tartışır