TR EN

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY413 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin; Ekonomik sorunların yirminci yüzyıldaki gelişim ve değişimi, karşılaşılan sorunların giderilmesinde ortaya çıkan etmenler, bu etmenlerin sorunların çözüm sürecine etkileri ve gelişmekte olan ekonomilerin yapısal sorunları hakkında bilgiyi öğrenmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: C Contents of the Course Unit Bu ders; güncel ekonomik sorunları belirlemesi ve bu sorunlar karşısında nasıl bir ekonomi politikası izleyebilecekleri konusunda kazanımlar edinmesi, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının ayrıntılı olarak incelenmesini içermektedir.