TR EN

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY413 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1.Ekonomik sorunların nedenlerini açıklar.
2. Ekonomi biliminin yöntemlerini kullanarak sorunları yorumlar.
3. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını inceler.
4. Türkiye ekonomisinde makro ekonomik konuları tanımlar.
5. Ekonomik krizleri ve sorunları değerlendirir.
6. Güncel ekonomik gelişmeleri tartışır.