TR EN

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY413 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - 1980 sonrasında Ekonomik büyüme ve yapısal değişme Anlatım
2 Literatür Taraması 1990 Sonrasında Finansal Serbestleşme Anlatım
3 Literatür Taraması Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve 2008 küresel finansal krizi Anlatım, Tartışma
4 Literatür Taraması Türkiye'de Milli Gelir, Enflasyon, Faiz ve Para Politikaları Anlatım, Tartışma
5 Literatür Taraması Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Tarihsel Gelişimi Anlatım, Tartışma
6 Literatür Taraması Küreselleşmenin Ekonomiye Etkileri Anlatım, Tartışma
7 Literatür Taraması Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Yabancı Sermaye Hareketleri Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Türkiye ve Dış Ekonomik İlişkiler Anlatım, Tartışma
10 Literatür Taraması Türkiye'de İşgücü ve İnsan Kaynakları uygulamaları Anlatım, Tartışma
11 Literatür Taraması Türkiye'de Dış Ticaret uygulamaları Anlatım, Tartışma
12 Literatür Taraması Dünya Ekonomisinde Güncel Ekonomik Sorunlar Anlatım, Tartışma
13 Literatür Taraması Türkiye Ekonomisinde Sektörlerin Güncel Ekonomik Sorunları (Hizmet sektörleri, Sanayi Sektörü, İnşaat sektörü, Turizm sektörü) Anlatım, Tartışma
14 Literatür Taraması Türkiye Ekonomisinde Ekonomik ve Mali Krizler Anlatım, Tartışma
15 Literatür Taraması Mali ve Finansal sorunlar İle İlgili Gelecek öngörüleri Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -