TR EN

MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY321 MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Halkla İlişkiler kampanyalarında, hedef kitleye iletilecek mesajların, doğru zamanda, en uygun mecra aracılığıyla iletilebilmesi için geleneksel medya ve dijital medyadan yararlanabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Halkla İlişkiler ve Medya ilgili temel kavramlar, Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama İlişkisi, Halkla İlişkiler, Reklam ve Yeni Medya arasındaki İlişki, Halkla İlişkiler kampanyalarında ve kriz yönetiminde medya kullanımı, Halkla İlişkilerde Medya Planlama Süreçleri, İnternet Medyası ve Dijital Medyanın Halkla İlişkiler alanında kullanımı, Web 2.0 Pr 2.0, Web tabanlı iletişim araçlarının kullanıldığı Halkla İlişkiler Uygulamaları konularını kapsamaktadır.