TR EN

MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY321 MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Tengilimoğlu D.& Öztürk Y. (2011). İşletmelerde Halkla İlişkiler. Nobel Yayıncılık, Ankara
Aydemir O. (2013).Halkla İlişkiler: kavram,strateji ve uygulamaları. Der Yayınları, İstanbul
Scott D. M. (2007). Pazarlamanın ve İletişimin Yeni Kuralları. MediaCat, İstanbul
Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. Beta Yayınları, İstanbul
Regina M. Luttrell and Capizzo. L. W. (2018). Public Relations Campaigns: An Integrated Approach. Sage Publication. (USA).