TR EN

MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY419 MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere medya, siyaset, toplum ve kültür arasında ilişki kurarak ekonomi politiğin temel kavramları ve farklı yaklaşımları konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; ekonomi politik yaklaşımın tarihsel temelleri, bu yaklaşımın medya, iletişim ve toplum alanına ilişkin özgül katkıları, bu yaklaşıma dayalı mevcut araştırmalar üzerinden çeşitli kullanım biçimleri oluşturmaktadır.