TR EN

MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY419 MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Murdock ve Golding (1997) The Political Economy of the Media, Edward Elgar.
Marx, K. [1859] (1993) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. S. Belli, Ankara: Sol (5. Baski).
Golding, P. ve Murdock, G. (1997) “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik”, Çev. D. B. Kejanlıoğlu, İrvan, S. (der.) Medya Kültür Siyaset içinde, Ankara: Ark Yayınları.
Herman, E. S. ve Chomsky, N. (1998) Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir: Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği, İstanbul: Minerva Yayınları.
Adorno, T. (2007) Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Çev. M. Tüzel – N. Ünler – E. Gen. İstanbul: İletişim Yayınevi.