TR EN

MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY419 MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomi politik yaklaşımın önemini, konusunu ve yöntemini tanımlayarak dünyada eleştirel ekonomi politiğin kültür endüstrilerine yaklaşımını değerlendirir.
Medya içeriklerini ekonomi, siyaset ve kültürel dinamikler bağlamında tartışır.
Türkiye’deki medya politikalarını ve yapısal dönüşümlerini göz önünde bulundurarak medya içeriklerinin ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde yorumlar.
Medyadaki sahiplik sorununu göz önünde bulundurarak tekelleşme eğilimi gösteren medya politikalarını analiz eder.