TR EN

FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY324 FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; finansal hizmet pazarlamasına yönelik uygulama ve tekniklere hakim olmasını sağlamak.
İçerik: Dersin içeriği; finansal hizmet pazarlaması ile ilgili kavram, yöntem, uygulama ve teknikler konularını kapsamaktadır.