TR EN

FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY324 FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hizmet pazarlamasının temel kavramlarını tanımlar
Finansal hizmet pazarlamasında makro ve mikro çevre ilişkileri ve piyasa analizi çerçevesinde stratejik pazarlama planını tanımlar
Finansal hizmetler pazarlama karması - ürün, fiyat, promosyon, dağıtım kanalları politikalarını tartışır
Finansal hizmetler pazarlama karması, finansal hizmetlerin satış teknikleri, ideal satış süreci, satış sonrası hizmetler kavramlarını tartışır