TR EN

İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM363 İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ III 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ASLI KIRBAŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, bitkileri kullanarak iç ve dış mekanlardaki estetik potansiyellerini kavranabilme, bitkilerin canlı (yaşayan) varlıklar olarak tasarım kriterlerine uygun sürdürülebilirlik ve ekolojik peyzaj tasarımı yapma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, iklimsel doğal faktörler, Türkiye florası, peyzaj tasarımında topoğrafyanın önemi, peyzaj tasarımı malzemeleri, alanları ve kompozisyonu, sürdürülebilirlik ve ekolojik peyzaj tasarımı yapma konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İklimsel doğal faktörleri tanımlar.
Tasarım kriterlerine uygun olarak iç ve dış mekanlardaki bitkileri anlatır.
Türkiye florası ve topografyasına göre iç ve dış mekan bitki kompozisyonlarını ve peyzaj tasarım malzemelerini örnekler.
Mevcut topografya üzerinde peyzaj yapılacak alanları uygun bitkiler ile belirler.
Ekolojik peyzaj alanları tasarlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi Dersin içeriği ile ilgili ön konuşmalar. Peyzaj Tasarımına Giriş ve Temel Peyzaj Kavramları Proje alanının seçimi (Coğrafi konum, mimari bağlam, alan özellikleri) Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
2 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı İklimsel ve doğal faktörler, ergonomi. Türkiye florası ve bölgelere göre temel bitki farklılıkları. Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
3 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Peyzaj tasarımında topoğrafyanın kullanılması. Alanda kotların tasarlanması Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
4 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Bitki materyaline giriş ve Peyzaj tasarımında kullanılan sert zemin malzemeleri Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
5 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Bitki materyaline giriş ve Peyzaj tasarımında kullanılan sert zemin malzemeleri Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
6 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Temel Peyzaj tasarımı konseptleri ve Peyzaj elemanları ile kompozisyonlar tasarlanması Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
7 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Temel Peyzaj tasarımı konseptleri ve Peyzaj elemanları ile kompozisyonlar tasarlanması Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
8 - ARA SINAV -
9 - Teknik gezi -
10 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi İç mekan bahçeleri örnekler Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
11 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Botanik Bahçeleri Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
12 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Sürdürülebilir ve ekolojik peyzaj tasarımları Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
13 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Kentsel dönüşüm ve peyzaj tasarımı Kent parkları / çiftlikleri / halk kullanımına açık bitki yetiştirme ve sosyalleşme mekanları tasarım Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
14 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Peyzaj tasarımının psikolojik etkileri. (Tat, doku, koku vs. ) İyi hal durumu ve peyzaj Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
15 Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi, önceki haftanın konu tekrarı Uygulama ve bütçe hesaplamaları. Ppt. sunum, konu üzerine yüz yüze tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Altıner, A. T. & Akay, Z. (1994). Herkes için kent mimarlığı. İstanbul : Altıner Ltd.
Brooker, G. & Stone, S. (2012). İç mimarlıkta bağlam + çevre. İstanbul: Literatür Yayınları.
Stoeltie, B. & Stoeltie, R. (2012). Living in provence = vivre en provence . Köln: Taschen.
Yılmaz, B. (Ed). (2012). Projeler yapılar 6: peyzaj tasarımı. İstanbul: YEM Yayınları.
Gao, A. (2010). Public square landscapes. Hong Kong: Design Media Pub. Ltd.
Fang, C. (2011). Waterfront landscapes. Tokyo: DesignMedia Publishing Limited.
Greenoak, F. (1996). Water features for small gardens. London: Conran Octopus.
HKPIP (Ed). (2015). Garden landscape. Tokyo: Artpower International.
Çelebi Ünsel, G. (2008). Yapı-çevre ilişkileri. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Altıner, A. T. & Akay, Z. (1994). Herkes için kent mimarlığı. İstanbul : Altıner Ltd.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
2
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
5
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
5
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
3
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 6 72
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0