TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY420 HALKLA İLİŞKİLERDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 8 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; ana akım iletişim anlayışına ve uygulamalarına eleştirel bakma perspektifi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; küreselleşme sürecinde medya ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde retoriksel ve eleştirel yaklaşımlar, Frankfurt okulu: kültür endüstrisi, kamuoyu ve hegemonya, kültür endüstrisi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkilerde retoriksel ve eleştirel yaklaşımları açıklar.
Küreselleşme sürecinde medya ve halkla ilişkilerin rolünü belirler.
Kültür endüstrisi kavramıyla ilgili örnek verir.
Herman/Chomsky’nin medya-propaganda modelini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Tanışma, Ders İçeriğinin Anlatımı Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Küreselleşme sürecinde medya ve halkla ilişkilerin rolü. Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Halkla ilişkilerde retoriksel yaklaşımlar. Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar. Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Frankfurt Okulu: Kültür Endüstrisi Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Frankfurt Okulu: Kültür Endüstrisi Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Kamuoyu ve Hegemonya Kavramı Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü Genel Tekrar Soru Cevap
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Rızanın Üretimi Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Herman/Chomsky’nin Medya-Propaganda Modeli Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Herman/Chomsky’nin Medya-Propaganda Modeli Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Tüketim kültüründe halkla ilişkilerin rolü. Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Tüketim kültüründe halkla ilişkilerin rolü. Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü Genel Tekrar Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Geuss, R. (2009). Eleştirel Teori: Habermas ve Frankfurt Okulu, Çevirmen: Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları
Herman, E., Chomsky, N. (1998). Medya Halkla Nasıl Evet Dedirtir, Çevirmen: İsmail Kaplan, Minerva Yayınevi
L’Etang, J., Pieczka, M. (20002). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Çevirmen: Becerikli Y. S., Işık, D., Tellan, A. vd. , Vadi Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 7 56
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 177
Genel Toplam 177
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0