TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY420 HALKLA İLİŞKİLERDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 8 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkilerde retoriksel ve eleştirel yaklaşımları açıklar.
Küreselleşme sürecinde medya ve halkla ilişkilerin rolünü belirler.
Kültür endüstrisi kavramıyla ilgili örnek verir.
Herman/Chomsky’nin medya-propaganda modelini analiz eder.