TR EN

İLETİŞİM ETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS414 İLETİŞİM ETİĞİ 8 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi TAYLAN MARAL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İletişim, iletişimin meslekteki yeri ve önemi ile meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: İletişimle ilgili temel kavramlar; medya meslek etiği çalışmaları, mesleki etik kuralları ve mesleğe ilişkin etik kararların verilmesi, kitle iletişim araçlarının konumu ve yayın ilke esasları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Etik kavramını tanır ve medya ortamındaki önemini tartışır.
İş hayatında edindiği görevlerde meslek etiğini uygular.
Verilen örneklerdeki etik türlerini sınıflandırır.
Meslek hayatında karşılaştığı mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçlarını tahmin eder.
Karşılaştığı bir olayı mesleki etik uygulamaları çerçevesinde açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Grup araştırması Etik nedir? Etik tanımı, iletişim etiği açıklaması, mahremiyet ve etik Anlatım,grup çalışması
2 Literatür tarama, Grup araştırması Etiğin tarihsel gelişimi Anlatım,grup çalışması
3 Literatür tarama, Grup araştırması İletişim ve iletişimin temel özellikleri Anlatım,grup çalışması
4 Literatür tarama, Grup araştırması Etik İlkeleri Anlatım,grup çalışması
5 Literatür tarama, Grup araştırması Basında Etik Anlatım,grup çalışması
6 Literatür tarama, Grup araştırması Basında Etik Anlatım,grup çalışması
7 Literatür tarama, Grup araştırması Türkiye'de basının tarihsel gelişimi Anlatım,grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Grup araştırması Türk basınında etik Anlatım,grup çalışması
10 Literatür tarama, Grup araştırması Televizyon habercilğinde etik Anlatım,grup çalışması
11 Literatür tarama, Grup araştırması Halkla ilişkilerde etik Anlatım,grup çalışması
12 Literatür tarama, Grup araştırması Reklamcılık ve etik Anlatım,grup çalışması
13 Literatür tarama, Grup araştırması Sanal uzay ve etik Anlatım,grup çalışması
14 Literatür tarama, Grup araştırması İletişim etiğinin eleştirisi Anlatım,grup çalışması
15 Literatür tarama, Grup araştırması Genel Değerlendirme-Sınava Hazırlık Anlatım,grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Uzun,R.,(2016).İletişim Etiği.Ankara: Dipnot Yayınları
Işık, M.(Ed.) (2013). İletişim ve Etik. KONYA: EĞİTİM.
Konular hakkında akademik makaleler
Arvas,S.İ., (2014) Türk Basınında Etik ve Özdenetim. İstanbul:Beta Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
2
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
3
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
2
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 15 15
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 8 3 24
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 1 10 10
Seminer 1 10 10
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0