TR EN

POLİTİK PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI332 POLİTİK PSİKOLOJİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; politik/toplumsal olayların/sorunların arka planındaki psikolojik süreçlerle ilgilenen politik psikolojinin temel konularını anlatılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği; "politik psikolojinin tanımını, temel kavramlarını " konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Politik psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları araştırır.
Politik psikoloji alanında sorunları belirler.
Politik psikoloji hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri belirtir.
Politik psikoloji ile ilgili teorik bilgileri ve onlarla ilgili konuları tartışır.
Psikoloji biliminin ülkemizdeki gelişiminin değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Politik psikolojinin tanımı, tarihçesi, ilgi alanları ve uygulamaları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür okuma Psikolojinin kötüye kullanımı: Statükonun aracı olarak psikoloji Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür okuma Psikanaliz ve politik psikoloji Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür okuma Kimlik, etnik/toplumsal kimlik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür okuma Travma, seçilmiş travma, seçilmiş zafer, yas Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür okuma Önyargı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür okuma Etnik çatışma Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Kamuoyu Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür okuma Kamusal alan- özel alan Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür okuma Göçün politik psikolojik anlamı ve sonuçları; gurbetçilik, diaspora, mülteci psikolojisi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür okuma Modern ulus devlet, ulus inşası, ulusal birlik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür okuma Türkiye’de egemen siyasal kültür Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür okuma Siyasal iletişim ve politik psikoloji Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür okuma Politik psikoloji uygulama alanları; sorun çözme Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÇEVİK, A. (2010). Politik Psikoloji. Dost Kitap Evi.
SEARS, O.D., HUDDY L., JERVİS R. (2003). The Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Pres.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0