TR EN

YENİ MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT210 YENİ MEDYA 4 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, yeni medya kuramlarını tanıtarak bir sosyal medya programında halkla ilişkiler uygulayıcısının üstlenmesi gereken görevleri tanımlamak ve sosyal medya kampanya örneği sergilemektir.
İçerik: Dersin içeriği, yeni medya mecralarının tanıtılması, halkla ilişkiler uygulayıcılarının sosyal medyadaki görevlerinin listelenmesi, yeni medya kuramlarının özetlenmesi, yeni medya ve halkla ilişkiler uygulamalarının kesişme noktalarının örneklenmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir sosyal medya iletişim programında halkla ilişkiler uzmanının sosyal medyada üstlenmesi gereken görevlerden en az dördünü listeleme
Yeni medya kuramlarından en az ikisini özetleme
Halkla ilişkiler ve yeni medya arasındaki bağlantıyı en az 3 örnekle açıklama
Yeni medya araçlarını, mecralarını sınıflandırma
Yeni medya eleştirel kuramlarını popüler kültür üzerinden özetleme
Bir sosyal medya iletişim programında sosyal medya mecralarından en az ikisini kullanma

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternet nedir; internetin gelişimi, internetin özellikleri Anlatım Soru cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya nedir? Yeni medya teknolojileri nelerdir? Anlatım Soru cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Videolar, bilgisayar oyunları, kablolu tv, elektronik posta, iletişim uygulamaları internet sistemleri hakkında açıklama Anlatım Soru cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya teknolojilerini halkla ilişkiler uzmanları nasıl kullanır? Kioks nasıl kullanılır? Anlatım Soru cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya paydaşları kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Anlatım Soru cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Strateji ve taktikler perspektifinden halkla ilişkilere yeni bakışlar (sosyal ağlar,bloglar, viki, podcast, ıntranet, ekstranet, online video, ceptv) Anlatım Soru cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Blog yöneticileri, form yöneticileri, çevrimiçi oyun yöneticileri Anlatım Soru cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal web sayfasını halkla ilişkiler uzmanlarının yönetimi Anlatım Soru cevap
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla ilişkiler uzmanı (yeni medyada reklam verme ve sponsorluk yapma) Anlatım Soru cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma p.2.o ve kampanya yönetimi, yeni medyanın icat ettiği sorunlar. Anlatım Soru cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çevrimiçi krizler ve kriz iletişiminde halkla ilişkiler uzmanının rolü Anlatım Soru cevap
13 İnternet içeriği hazırlama, Sunum hazırlama Sunum (Bir sosyal medya mecrası seçilerek kampanya adımları tasarlanması) Uygulamalı grup çalışması
14 İnternet içeriği hazırlama, Sunum hazırlama Sunum (Bir sosyal medya mecrası seçilerek kampanya adımları tasarlanması) Uygulamalı grup çalışması
15 İnternet içeriği hazırlama, Sunum hazırlama Sunum (Bir sosyal medya mecrası seçilerek kampanya adımları tasarlanması) Uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sayımer, İ. (2014). Yeni Medya Araştırmaları Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar. Konya: Literatürk Yayınları
Tekvar, S. O. (2016). Yeni Medya Yeni Halkla İlişkiler. Ankara: Karınca
Özkan, A., Tandaçgüneş, N., Doğan, B. Ö. (2015). Yeni Medya ve Reklam.
Pavlik, J. V. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. Phoenix
Flew, T. (2007). New media: An introduction. Oxford: Oxford University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
3
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
4
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
5
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
5
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
3
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 11 3 33
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 1 10 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0