TR EN

YARATICI REKLAM STRATEJİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT330 YARATICI REKLAM STRATEJİLERİ 6 4 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, reklamda yaratıcı strateji oluşturabilmesi için öğrenciye yetkinlik kazandırılması ve mecra seçimine göre yaratıcı stratejinin nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili bilgilerin yeniden değerlendirilmesidir.
İçerik: Ders; yaratıcılık kavramının tanımı, reklam içeriğinin açıklanması, reklama yönelik yaklaşımların açıklanması, ticari kampanyaların analiz edilmesi, sosyal sorumluluk kampanyalarının analiz edilmesi, reklam mecralarının listelenmesi, reklam analizi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yaratıcı bir reklamın sahip olması gereken özelliklerden en az 3’ünü listeleme
Bir konu üzerine yaratıcı fikir bulma ve sunma aşamalarını uygulama
Yaratıcılık, mesaj, hedef kitle, kullanılacak mecra, zamanlama kavramlarının arasındaki ilişkiyi örnek bir vaka çalışması üzerinden analiz etme
Yaratıcı reklam stratejilerinin bileşenlerini bir reklam örneği üzerinden değerlendirme
Yaratıcı reklam stratejilerine uygun olarak bir reklam projesini eleştirebilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam, reklam yazarlığı ve yaratıcılık Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilik, yaratıcılığın bileşenleri, yaratıcılığın aşamaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yaratıcı reklam ve temel özellikleri. Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Strateji kavramı ve yaratıcı reklamcılık Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklamcılıkta yaratıcı stratejiler Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yaratıcı fikir kavramı ve yaratıcı fikrin bulunması. Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Metin Yazma Yaratıcı fikir bulunması ve interaktif üretim. Uygulamalı çalışma
8 - ARA SINAV -
9 Metin Yazma Metafor kavramı ve metafor üretmek. Uygulamalı çalışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Basılı ve dijital reklam mecraları. Anlatım Soru cevap
11 Örnek İnceleme Basılı ve dijital reklam mecralarından örnekler. Örnek Olay Analizi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, örnekler verme Görsel ve işitsel mecralarda reklamlar Anlatım Soru cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dünyada ve Türkiye'de ödüllü reklamlar ve değerlendirmeleri Anlatım Soru cevap
14 Öğrenci örnekleri paylaşma Farklı mecralar için reklam oluşturma Tasarım, Uygulama
15 Öğrenci örnekleri paylaşma Farklı mecralar için reklam oluşturma Tasarım, Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Uztuğ F.,Çınar, N.,Aktuğlu I., Özden,Ö.,Göksel, G. vd. REKLAMDA YARATICILIK VE YAZARLIK, A.Ö.F.
Uğur Batı, 4. Baskı, (2016). Reklamın Dili. Alfa Yayınları
Kocabaş, F. Ve Elden, M. (1997). Reklam ve Yaratıcı Strateji, Yayınevi Yayıncılık
Reinartz, W. ve Saffert, P. (2013). Creativity in advertising: When it works and when it doesn’t. Harvard Business Review, 91(6): 106-111.
Bell, J. A. (1992). Creativity, TV commercial popularity, and advertising expenditures. International journal of advertising, 11(2): 165-172.
Burtenshaw, K., Barfoot, C., Mahon, N. (2014). Yaratıcı Reklamcılığın Temelleri. Literatür Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
1
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
2
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
1
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
3
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 9 4 36
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 2 30 60
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0