TR EN

YARATICI REKLAM STRATEJİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT330 YARATICI REKLAM STRATEJİLERİ 6 4 3 8

KAYNAKLAR

Uztuğ F.,Çınar, N.,Aktuğlu I., Özden,Ö.,Göksel, G. vd. REKLAMDA YARATICILIK VE YAZARLIK, A.Ö.F.
Uğur Batı, 4. Baskı, (2016). Reklamın Dili. Alfa Yayınları
Kocabaş, F. Ve Elden, M. (1997). Reklam ve Yaratıcı Strateji, Yayınevi Yayıncılık
Reinartz, W. ve Saffert, P. (2013). Creativity in advertising: When it works and when it doesn’t. Harvard Business Review, 91(6): 106-111.
Bell, J. A. (1992). Creativity, TV commercial popularity, and advertising expenditures. International journal of advertising, 11(2): 165-172.
Burtenshaw, K., Barfoot, C., Mahon, N. (2014). Yaratıcı Reklamcılığın Temelleri. Literatür Yayıncılık