TR EN

MEDYA VE TÜKETİM TOPLUMU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT440 MEDYA VE TÜKETİM TOPLUMU 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, medya ve tüketim ilişkisi temel alınarak kapital sistemin öğrenci tarafından analiz edilebilmesini sağlamaktır.
İçerik: Ders, medya ve sermaye ilişkisinin betimlenmesi, tüketim toplumunun temellerinin sorgulanması, kapital sistem eleştirisi bağlamında oluşturulmuş düşüncelerin özetlenmesi, medyanın tüketimi sürdürme işlevinin analiz edilmesi, kapital sistmein bireyin özgürlüğüne müdahalesi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kültür endüstrisinin en az 3 özelliğini listeler.
Medya ve sermaye ilişkisini doğru bir şekilde açıklar.
Frankfurt Okulu düşünürlerinden en az 3 tanesinin düşüncelerini özetler.
Popüler kültüre yönelik olumlu yaklaşıma sahip düşünürlerden en az 2 tanesinin düşüncelerini ökarşılaştırır.
Medya mecralarından en az 4’ünü tüketim gücü bağlamında karşılaştırır.
Tüketim toplumunun geçirdiği tarihsel evreleri analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ders tanıtımı ve ders içerik aktarımı Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültür ve popüler kültür kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle ve kitle kültür kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tüketim toplumu kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Frankfurt Okulu ve düşünürleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birmingham Okulu ve düşünürleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle kültürüne olumlu yaklaşımlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Jean Baudrillard ve Michel Foucault Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim ve ekonomi politiği Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle iletişim araçları / Medya ve tüketim Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yabancılaşma ve Kamuoyu Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Enformasyon toplumu Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamusal alan kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Chicago Okulu Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baudrillard, J. (2017). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Odabaşı, Y. (2017). Tüketim Kültürü - Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. Aura Yayınevi
Baudrillard, J. (2014). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları
Dağtaş, B. ve Dağtaş, E. (2009). Medya Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları. Ankara: Ütopya Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
4
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
0
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
5
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
4
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
0
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0