TR EN

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EEM211 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ 2 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH ERSAN OĞUZ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini tanıtmak, temel kavramları ve temel bilgileri öğretmek
İçerik: Elektrik -elektronik mühendisliğinin ilkelerinin tanımı ve kapsamı, Elektrik -elektronik mühendisliği ile ilgili temel kavramlar ve temel bilgiler

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrenciler; 1. Temel elektrik teoremlerini kullanarak devre analiz ve sentezini uygulayabilirler. 2. Düşük karmaşıklıklı uygulamalar için elektronik devrelerin analizini rapor edebilir ve uygulayabilir. 3. Gerçek yaşam koşullarında işlev yapabilecek elektronik devrelerini gerçekleştirebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Elektrikle ilgili temel kalite parametreleri, Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim zincirinin tanıtılması -
2 - Elektrik- Elektronik Mühendislerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma usul ve esasları, Elektrikle ilgili uluslararası standartlar, yönetmelikler -
3 - Elektrikle ilgili temel kavramlar -
4 - Elektrik devre elemanları, Seri, paralel, karmaşık, yıldız-üçgen bağlama, Kirchoff yasaları -
5 - Direnç içeren basit devrelerin analizi ve çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri -
6 - Çevre akımları ve Düğüm gerilimleri, Devre Teoremleri-Lineerlik özelliği, Süperpozisyon -
7 - Devre Teoremleri-Kaynak Dönüşümü, Thevenin ve Norton Teoremleri, Maksimum Güç Transferi -
8 - ARA SINAV -
9 - İşlemsel yükselteç ve direnç içeren devrelerin analizi -
10 - Kapasitör ve indüktör devre elemanları, kapasitör veya indüktör içeren birinci dereceden devrelerin analizi -
11 - Kapasitör veya indüktör içeren birinci dereceden devrelerin analizi -
12 - Sinüzoidal kararlı durum analizi, fazör kavramı -
13 - Sinüzoidal kaynak içeren devrelerin frekans uzayına taşınması ve temel devre analiz yöntemlerini frekans uzayında uygulama -
14 - Sinüzoidal sürekli halde Thevenin, Norton, Superpozisyon ve Maksimum Güç Teoremleri -
15 - Sinüzoidal sürekli halde Thevenin, Norton, Superpozisyon ve Maksimum Güç Teoremleri -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1) Basic Electrical Engineering, by J. J. Cathey, Schaum’s Outlines, McGraw-Hill, 1983. 2) Fundamentals of Electrical Engineering, G. Rizzoni, McGraw-Hill, 2009 3) Elektrik Mühendisliğine Giriş ders notu, Mehmet Akif ŞENOL

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
4
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
4
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
5
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
3
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
4
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 5 5
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 5 1 5
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 2 5 10
TOPLAM 56 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0