TR EN

DİNAMİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK214 DİNAMİK 4 2 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mühendislik öğrencilerinin, dinamik ile ilgili mühendislik problemlerini basit ve mantıklı bir biçimde analiz ederek çözmesini sağlamak, bu konuda temel bilgiyi vermek, kinetik ve kinematikle ilgili temel bağıntıları ve bu bağıntıların uygulamalı mühendislik alanında kullanımlarını öğretmektir.
İçerik: Ders, kinetik ve kinematik kısımlarından oluşmaktadır. Kinematik: hareketin geometrisi farklı eksen takımlarında incelenir, Parçacıkların Doğrusal, Düzlemsel ve Genel Hareket ve Bağıl Hareket bağıntıları çıkarılır. Kinetik: Maddesel Noktanın hareketine neden olan kuvvetler ile hız ve ivme arasında bağıntılar çıkarılır, bu kapsamda, Newton Yasaları, İş ve Enerji İlkesi, İmpuls ve Momentum İlkesi anlatılır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Parçacık hareketini çözmede kullanılan uygun eksen takımlarını seçer ve hareketi tanımlar
Hareket eden parçacık ve cisimler için kinetik (dinamik denge) prensiplerini uygular.
Hareketli cisimler için iş ve enerji yöntemlerini uygular.
Hareketli cisimler için impuls ve momentum prensiplerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı Kaynaklar Parçacıkların Kinematiği; Doğrusal, Düzlemsel ve Genel Hareket/Bağıl Hareketler Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
2 Yazılı Kaynaklar Parçacıkların Kinematiği; Doğrusal, Düzlemsel ve Genel Hareket/Bağıl Hareketler Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
3 Yazılı Kaynaklar Parçacıkların Kinematiği; Doğrusal, Düzlemsel ve Genel Hareket/Bağıl Hareketler Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
4 Yazılı Kaynaklar Rijit Cismin Kinematiği: Ötelenme Hareketi Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
5 Yazılı Kaynaklar Rijit Cismin Kinematiği: Sabit Eksen Etrafında Dönme ve Genel Düzlemsel Hareket Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
6 Yazılı Kaynaklar Rijit Cismin Kinematiği: Sabit Eksen Etrafında Dönme ve Genel Düzlemsel Hareket Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
7 Yazılı Kaynaklar Dönen Eksen Sistemine Göre Bir Maddenin Noktasal Hareketi Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı Kaynaklar Dönen Eksen Sistemine Göre Bir Maddenin Noktasal Hareketi Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
10 Yazılı Kaynaklar Kinetik: Maddesel Noktanın Kinetiği Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
11 Yazılı Kaynaklar Kinetik: Maddesel Noktanın Kinetiği Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
12 Yazılı Kaynaklar Newton Yasaları Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
13 Yazılı Kaynaklar İş ve Enerji İlkesi Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
14 Yazılı Kaynaklar İş ve Enerji İlkesi, Güç Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
15 Yazılı Kaynaklar Genel Düzlemsel Hareket İmpuls ve Momentum İlkesi Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Engineering Mechanics: Dynamics, J. L. Meriam, L. G. Kraige, 6th Edition, Wiley Publications, 2007
Engineering Mechanics: Dynamics, R. C. Hibbeler, 12th Edition, Pearson Prentice Hall Publications, 2010. Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, F. P. Beer, E. R. Johnston, JR, P. J. Cornwell, McGraw Hill Publications, 2010. Referanslar:
Mühendisler için mekanik Cilt II - Dinamik Prof. F. F. Beer, E. R. Johnson Çevirenler. Prof. S. S. Tameroğlu, Prof. T. Özbek

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
3
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
4
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
3
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
2
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
1
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
0
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 4 4 16
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 38 0 102
Genel Toplam 102
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0