TR EN

OTOMATİK KONTROL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK316 OTOMATİK KONTROL 6 2 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SAFAR POURABBAS
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, otomatik kontrol kavramını, fiziksel sistemlerin matematik modellerinin ve transfer fonksiyonlarının elde edilmesini, blok diyagramlarını ve işaret akış diyagramlarını, endüstriyel kontrol organlarını, sistemlerin zaman davranışını ve kararlılık analizlerini öğretmektir.
İçerik: Otomatik kontrol sistemlerine giriş, Laplace dönüşümü, transfer fonksiyonları blok diyagramları ve basitleştirme, açık ve kapalı çevrimli sistemler, endüstriyel kontrol organları, geçici rejim ve daimi rejim cevabı, birinci ve ikinci dereceden sistemlerin kontrolü, kalıcı hal hatası, kararlılık analizi, kök yer eğrisi analizi.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrenciler; 1. Otomatik Kontrol kavramını bilir. 2. Dinamik bir sistemin transfer fonksiyonunu elde eder. 3. Blok Diyagramlarını bilir ve indirger. 4. Açık ve kapalı çevrimli kontrol sistemlerini kullanır. 5. Birinci ve ikinci dereceden sistemleri analiz eder. 6. Endüstriyel kontrol organlarını sınıflandırır. 7. Kararlılık kavramını bilir ve analiz yöntemlerini kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Görsel destekli düz anlatım
2 Giriş Mekaniksel Sistemler Görsel destekli düz anlatım
3 Mekaniksel Sistemler Matematik Modeller Görsel destekli düz anlatım
4 Matematik Modeller Elektrik Elemanlar Görsel destekli düz anlatım
5 Elektrik Elemanlar Sensorlar Görsel destekli düz anlatım
6 Sensorlar Aktuvatorlar Görsel destekli düz anlatım
7 Ödev Birinci Mertebe den Sistemler Görsel destekli düz anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Birinci Mertebe Sis. İkinci Mertebe den Sistemler Görsel destekli düz anlatım
10 Ödev Standart Olmayan Sistemler Görsel destekli düz anlatım
11 İkinci Mertebe Sis. Sistem Kontrolü Görsel destekli düz anlatım
12 İkinci Mertebe Sis. PID Kontrol Görsel destekli düz anlatım
13 - Sistem analizi: Kok Yer Yöntemi Görsel destekli düz anlatım
14 Ödev Sistem analizi: Kok Yer Yöntemi Görsel destekli düz anlatım
15 - Sistem analizi: frekans Yöntemi Görsel destekli düz anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

- Otomatik Kontrol Sistemleri, Benjamin, C. Kuo (Çev. Prof. Dr. Atilla Bir), Literatür Yayınları, 2008. - Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, New Jersey, 2008.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
1
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
4
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
4
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
0
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
0
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0