TR EN

BİTİRME ÇALIŞMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK498 BİTİRME ÇALIŞMASI 8 2 1 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. BEDRİ YÜKSEL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Eğitim sürecinde almış oldukları teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak, öğrencilerin herhangi bir makine veya sistemin tasarlanmasını, planlanmasını ve üretimini gerçekleştirmeyi öğretmektir. Ayrıca, öğrencilere mühendislik problemlerini tanımlama, formüle edebilme ve çözebilme yeteneğini kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders bir mekatronikle ilgili projenin tasarımını içerir. Proje tek veya birçok kişiden oluşan gruplar oluşturularak yapılabilir. Proje; konu seçiminden, projenin bitirilmesine ve sunulmasına kadar geçen süreci kapsar. Bu ders, öğrencilerin eğitimleri boyunca öğrendikleri teorik ve uygulamalı derslerin sanayide kullanımlarını yöneliktir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrenciler; Mekatronik mühendisliği alanında problemi tanımlayabilme, çalışma programı hazırlayabilme, projenin teorik bilgi alt yapısını hazırlayabilme, literatür taraması yapabilme.
Kendi özgün yaklaşımı ile bir ürün tasarlayabilme ve üretebilme, konuyu analiz edebilme ve çözüm yaklaşımları sunabilme.
Test verilerini analiz edebilme, çözümler ve elde ettiği sonuçları literatürle karşılaştırabilme ve değerlendirebilme.
Sonuçların, başlangıç amaç ve hedeflere uygunluğunu analiz edebilme, piyasa koşulları ile karşılaştırabilme ile yeni öneriler sunabilme.
Tüm süreçleri yazılı olarak ifade edebilme ve sözlü olarak rapor edebilme.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Bitirme Çalışmasının Hakkında genel bilgilendirme, Konu seçimi Online
2 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Bitirme Çalışması Ön Hazırlığı, konu ve grupların belirlenmesi Online
3 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Literatür Çalışması, Konuların tartışılması ve çalışma gruplarının belirlenmesi Online
4 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Proje konularının genel değerlendirilmesi ve yorumlanması Online
5 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Proje ile ilgili literatürlerin incelenmesi ve kullanılacak yöntemlerin değerlendirilmesi yorumlanması Online
6 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Proje ile ilgili literatürlerin incelenmesi ve kullanılacak yöntemlerin değerlendirilmesi, Öğrenci Rapor ve sunumları hakkında bilgilendirme Online
7 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Proje çalışmalarının başlanması ve öğrenci sunumları Online
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Proje çalışmalarının başlanması ve öğrenci sunumları, sorunların değerlendirilmesi Online
10 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Proje çalışmalarının başlanması ve öğrenci sunumları sorunların değerlendirilmesi Online
11 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Proje çalışmalarının başlanması ve öğrenci sunumları sorunların değerlendirilmesi Online
12 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Bitirme çalışmasının uygun şekilde rapor edilmesi Online
13 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Bitirme çalışmasının uygun şekilde rapor edilmesi Online
14 Yazılı ve Görsel Kaynaklar Bitirme çalışması rapor, sunum ve poster formatlarının incelenmesi Online
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mekatronik Sistem Tasarımı ile ilgili kitaplar ve dokümanlar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
5
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
5
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
5
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
4
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
3
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
2
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 1 14
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 6 6
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 4 1 4
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 1 28 28
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 1 42 42
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 1 10 10
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 199
Genel Toplam 199
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0