TR EN

MAKİNA ELEMANLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK305 MAKİNA ELEMANLARI 5 2 2 2

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SAFAR POURABBAS
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Makinenin tanımı ve önemi, makine elemanlarının yapılabilirliğini sağlayan projelerin öğretilmesi, makine elemanlarının fonksiyonlara göre sınıflandırılması, malzeme seçimi ve mukavemet hesaplarının öğretilmesi, makine elemanlarının tasarımına yönelik mühendislik formasyonunun verilmesi.
İçerik: Makine elemanlarının fonksiyonlarına göre sınıflandırılması ve mukavemet hesapları, birleştirmede kullanılan makine elemanlardan vidalar, pimler, kamalar, kaynaklı birimler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kaynak, lehim, yapıştırma, perçin bağlantıları ile ilgili standartlar hakkında bilgi edinir.
Ağırlık Ayrık İşaretlere verilmek üzere; temel Ayrık ve Sürekli işaretleri kavrar.
İşaretler üzerinde işlem yapmayı sağlayan basit operatörleri bilir.
Başlıca işaret işleme yazılımı olan Matlab'ı tanıtıp, bir-boyutlu (ses), iki-boyutlu (görüntü) ve kısmen üç-boyutlu (video) işaretleri işler.
Otomatik kontrol dersinin temel kavramlarını bilir.
Haftalık Ödev-Proje teslim etme alışkanlığı kazanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Planının hazırlanması Tanışma, dersin genel çerçevesi, temel kavramlar hakkında bilgilendirme. Anlatım
2 Ders Planının hazırlanması Makinenin tanımı, önemi, basit makinelerin sınıflandırılması, sistemlerin oluşumunu sağlayan proje çevrimleri. Anlatım
3 Ders Planının hazırlanması Genel mukavemet bilgileri ve makine elemanlarının yapımında kullanılan mühendislik malzemeleri. Anlatım
4 Ders Planının hazırlanması Makine elemanlarının şekillendirilmesinde uygulanan imalat yöntemleri. Anlatım
5 Ders Planının hazırlanması Makine elemanlarının birleştirilmesi, tanımı, sınıflandırılması. Aracı makine elemanları kullanılarak yapılan birleştirmeler. Anlatım
6 Ders Planının hazırlanması Vidalı birleştirmeler, vidanın tanımı, sınıflandırılması, vidayı oluşturan terimler. Anlatım
7 Ders Planının hazırlanması Vida teknik resimlerinin çizim kuralları, cıvatalar ve somunlar ile malzemelerin üretim yöntemleri. Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Ders Planının hazırlanması Vidaların hesabı, vidaların boyutlandırılması, oto blokajlı şartının irdelenmesi, verim hesabı. Anlatım
10 Ders Planının hazırlanması Vidalara ait problem çözümleri. Anlatım
11 Ders Planının hazırlanması Pim ve perno ile birleştirme, sınıflandırma, pimlere ait örnek uygulamalar ve hesaplamalar. Anlatım
12 Ders Planının hazırlanması Mil göbek bağlantıları, kamalar. Anlatım
13 Ders Planının hazırlanması Çözülemeyen sabit birleştirmeler (bağlantılar), kaynak. Anlatım
14 Ders Planının hazırlanması Destekleme güç iletim elemanları, miller ve problemleri. Anlatım
15 Ders Planının hazırlanması Destekleme güç iletim elemanları, miller ve problemleri. Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

H.Kurt, Ders notları.
Makine Elemanları ve Çözümlü Problemler, 1.Cilt, Prof.Dr.İsmail Gürgül, 2005, Birsen Yayınevi.
Makine Elemanları I, Ö.Çolak, Çağlayan, 2012.
Makine Elemanları, M.Akkurt, M.Kent, Cilt I, 1975.
Maschinen Elemente, G.Niemann, Göttingen Heidelberg, 1969.
Makine Elemanları, Cilt I, Ş.Okday, Kazman Matbaası, 1979.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
2
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
1
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
2
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
0
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
0
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 1 14
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 10 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 108
Genel Toplam 108
Toplam İş Yükü / 25.5 4,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0