TR EN

SİSTEM DİNAMİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK304 SİSTEM DİNAMİĞİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SAFAR POURABBAS
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere fiziksel sistemlerin modellenmesi ve analizi hakkında temel matematiksel kavramları verip özellikle mekatronik sistemlerin farklı şartlar altında nasıl davranış gösterdiğini öğretmektir. Bu ders aynı zamanda otomatik kontrol dersine giriş dersi olacaktır.
İçerik: Kontrol sistemlerinde kullanılan temel matematiğe giriş (kompleks analiz, diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü, Matris çözümleri ), sistem modeli gösterimleri, mekanik sistemlerin modellenmesi, elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerin modellenmesi, akış ve ısıl sistemlerin modellenmesi, blok diyagram gösterimi, sistem analizi ve cevabını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sistem analizi için gerekli temel matematiksel işlemleri (Diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümleri) bilir.
Fiziksel sistemlerin matematiksel modellemesini yapabilir.
Sistemlerin blok diyagram gösterimlerini gerçekleştirebilir.
Elektrik ve mekanik sistemleri, matematiksel modellemeleri ve Laplace dönüşümünü kullanarak analiz edebilir.
Dinamik sistemlerin transfer fonksiyonlarını çıkarabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş ve temel kavramlar -
2 - Laplace dönüşümü. -
3 - Ters Laplace dönüşümü (Basit kesirlere ayırma). -
4 - Ters Laplace dönüşümü (Basit kutup hali, katlı kutup hali). -
5 - Ters Laplace dönüşümü (Kompleks eşlenik kutup hali). -
6 - Transfer fonksiyonu, blok diyagramı. -
7 - Lineer diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümü ile çözümü. -
8 - ARA SINAV -
9 - Uygulamalar. -
10 - Mekanik sistemlerin temel elemanları ve matematik modellemesi. -
11 - Elektrik sistemlerin temel elemanları ve matematik modellemesi. -
12 - Isıl ve akışkan sistemlerin temel elemanları ve matematik modellemesi. -
13 - Elektromekanik sistemlerin matematik modellemesi. -
14 - Sistemlerin impuls, basamak, rampa girişlere cevabı ve uygulamalar. -
15 - Durum Uzayı Denklemleri ve sistemlerin kararlılığı. -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sistem Dinamiği, Katsuhiko Ogata, (Çeviren: Demir Önengüt, Gülsen Önengüt, Palme Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
4
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
3
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
0
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
2
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
1
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
1
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 10 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 2 2 4
TOPLAM 38 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0