TR EN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK111 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 1 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SAFAR POURABBAS
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mühendislik eğitimi alan öğrencilere teknik resim çizimlerini hazırlama, okuma, ölçülendirme becerisi kazandırmak, teknik resimler üzerinde ölçülendirme, standart makina elemanlarını çizebilme becerisi kazandırmak ve bu uygulamaları bilgisayar imkanları ile gerçekleştirebilme becerisi kazandırmak.
İçerik: Mühendislik ve teknik resim, çizgi ve teknik yazı özellikleri, ölçülendirme esasları, izdüşüm ve görünüşler, kesit görünüşleri, bilgisayar destekli model oluşturulması, 2B teknik çizim dosyasının oluşturulması ve ölçülendirme, montaj dosyasının ve montaj resminin oluşturulması.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Teknik yazı ve çizgi standartlarını bilir ve kullanır.
İzdüşüm görünüşlerini çizer ve ölçülendirir.
Bilgisyar CAD yazılımı ile 2B çizim yapar ve katı model oluşturur.
Teknik resim dosyası oluşturur, kesit alır ve ölçülendirme yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş, Teknik Resim Araçları, Standartlar. Anlatım
2 - Teknik Yazı, Çizgi Özellikleri. Anlatım-Uygulama
3 - Temel Geometrik Şekiller. Anlatım-Uygulama
4 - İzdüşüm Yöntemleri. Anlatım-Uygulama
5 - Görünüşler. Anlatım-Uygulama
6 - Ölçülendirme. Anlatım-Uygulama
7 - Kesit alma. Anlatım-Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 - Bilgisayar Yazılımı ile Perspektif Çeşitleri, İzometrik Perspektif. Anlatım-Uygulama
10 - Bilgisayar ile 2B Çizim (Sketch) Oluşturma. Anlatım-Uygulama
11 - Katı Model Oluşturma Yöntemleri. Anlatım-Uygulama
12 - Ekstrüzyon ve Döndürerek Katı Oluşturma. Anlatım-Uygulama
13 - Süpürerek ve Loft ile Katı Oluşturma. Anlatım-Uygulama
14 - Teknik Resim Dosyası Oluşturma. Anlatım-Uygulama
15 - Bilgisayar Yazılımı ile Kesit Alma ve Ölçülendirme. Anlatım-Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Teknik Elemanlar İçin Temel Teknik Çizim, Kemal VAROL, Literatür Yayınları
SolidWorks & SolidCAM 2017, Ali Naci BIÇAKCI, KODLAB Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
2
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
2
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
3
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
4
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
2
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
3
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
1
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 3 42
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 124
Genel Toplam 124
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0