TR EN

ANALOG ELEKTRONİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MEK201 ANALOG ELEKTRONİK 3 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Öğr.Gör. SENA TAŞ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mekatronik Mühendisliği öğrencilerine analog elektronik kavramlarını, hazır entegre (IC) devre kullanımı ve devre tasarımı simülasyon yazılımlarının kullanımı öğretmek.
İçerik: Mühendislik perspektifinde Yarı-İletken Fiziğine Giriş. Temel Elektronik Devre Elemanları; Diyot, Bipolar Jonksiyon Tranzistor (BJT) ve Metal Oksid Yarı İletken Tranzistorler, Çalışma Prensipleri, Özeğriler, Küçük İşaret Analizleri, Eşdeğer Devreleri. Kuvvetlendirici Devreler, Filtreler ve bu devreleri tasarlarken dikkate alınacak kıstaslar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yarı iletken esaslarını bilir.
Diyod özelliklerini ve çeşitlerini bilir.
Transistör özelliklerini ve çeşitlerini bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş -
2 - Yarı İletken Fiziği'ne Giriş, İletim -
3 - "n" ve "p" tipi Silisyum, Sürüklenme ve Difüzyon Akımları -
4 - Diyotlar; Jonksiyon Gerilimi -
5 - Gerilim-Akım İlişkisi, Diyotlarda İkincil Olaylar -
6 - Bipolar Tranzistor, Çalışma İlkesi -
7 - Tranzistör Özeğrileri -
8 - ARA SINAV -
9 - Bipolar Tranzistor Modelleri -
10 - Küçük İşaret Analizleri -
11 - MOS Tranzistor, Çalışma İlkeleri -
12 - NMOS-PMOS Akım Gerilim İlişkileri, Eşdeğer Devre Analizi -
13 - Anahtar Devre Elemanları -
14 - Kuvvetlendirici Devreleri -
15 - Aktif Filtreler -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi", Çeviri:Ahmet Selçuk, Sevda Özdemir, Şölen Kumbay Yıldız, Gürhan Bulu;Robert L. Boylestad Louis Nashelsky, 2010, Palme Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
5
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
4
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
3
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
3
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
4
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
3
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 14 3 42
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 132
Genel Toplam 132
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0