TR EN

GENERAL CHEMİSTRY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
CHE102 GENERAL CHEMİSTRY 2 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere; Madde ile ilgili temel bilgi ve Kimyasal değişimleri anlamak için fikir ve kavramları öğretmektir.  Atomlar, iyonlar ve moleküllerin temel yapısını açıklamaktır. Temel kimya ve termokimya kavram ve prensiplerini öğretmektir. Kimya ile inşaat mühendisliği arasında var olan temel prensip ve kavramların, uygulamaları ile birlikte anlaşılırlığını sağlamaktır. Her bir konu öğrencilerin bulunduğu programa göre detaylandırılarak anlatılacaktır.
İçerik: Kimyanın tanımı, Maddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve Atom Kuramı, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş, Asitler ve Bazlar, pH, Gazlar, Termokimya, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri, Kimyasal Bağ I: Temel Kavramlar, Kimyasal Bağ II: Bağ Kuramları, Moleküller Arası Kuvvetler: ,Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrenciler: 1) Kimyanın temel prensip ve teorileri konusunda bilgiye sahip olur. 2) Madde yapısı hakkında genel bilgiye sahip olur. 3) Disiplinler arası çalışma konusunu kavrar (kimya- endüstri/inşaat müh.) 4) Analitik düşünme ve tasarım yeteneğine sahip olur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Kimyanın tanımı, Maddenin özellikleri ve ölçümü -
2 - Atomlar ve Atom Kuramı -
3 - Kimyasal Bileşikler -
4 - Kimyasal Tepkimeler -
5 - Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş -
6 - Asitler ve Bazlar, pH -
7 - Gazlar -
8 - ARA SINAV -
9 - Termokimya -
10 - Atomun Elektron Yapısı -
11 - Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri -
12 - Kimyasal Bağ I: Temel Kavramlar -
13 - Kimyasal Bağ II: Bağ Kuramları -
14 - Moleküller Arası Kuvvetler: ,Sıvılar ve Katılar -
15 - Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1) Genel Kimya 1 (İlkeler ve Modern Uygulamalar), Petrucci, Herring, Madura, Çeviri Ed. Tahsin Uyar vd, Palme Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara, 2012. (General Chemistry Principles and Modern Applications, Petrucci, Herring, Madura, Ed. Tahsin Uyar et. al, Palme Press, 10th Edition, Ankara, 2012 ) 2) Genel Kimya Laboratuvar Kitabı, A. B. Soydan vd., Alfa Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2006 (2- General Chemistry Laboratory Manual, A. B. Soydan et. al., Alfa Press, 4th Edition İstanbul, 2006)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 6 3 18
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 1 5
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 2 2 4
TOPLAM 52 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0