TR EN

MEDENİ HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP107 MEDENİ HUKUK 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. BUĞRAHAN ERGÜN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Medeni Kanun hükümlerine göre hak kavramı,iyiniyet kavramı, dürüstlük kuralı, kişilik, nişanlanma, evlenme, boşanma gibi konular hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Medeni Hukukun Kaynakları, Hak Kavramı, Hak Sahibi ve Hak Çeşitleri, Hakların Korunması, Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Kanunların Uygulanması, Hakimin Takdir Yetkisi, İyiniyet Kavramı ve İşlevi, Dürüst Davranma, Hakkın Kötüye Kullanılması, Kişiler hukuku: Gerçek Kişilik, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi, Gerçek Kişinin Ehliyetleri, Tüzel Kişilik: Dernekler ve Vakıflar, Nişanlanma ve Hükümleri, Evlenmenin Hukuki Niteliği, Evlenme İçin Aranan Şartlar, Evlenmenin Hükümsüzlüğü, Ölüm ve Gaiplik, Boşanma, Boşanma Sebepleri, Mal Rejimi Hukukunun Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi, Soybağının Kurulması konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Medeni Kanun hükümlerine göre hak kavramını tanımlar.
İyiniyet, dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılması kavramlarını bilir.
Kişilik kavramını tanımlar.
Gerçek kişileri ehliyetleri bakımından sınıflandırır.
Dernek ve vakıfların kuruluş şartlarını, organlarını ve sona eriş sebeplerini değerlendirir.
Nişanlanma, nişanlanmanın sona erme sebepleri ve tarafların yükümlülüklerini değerlendirir.
Evlenmenin şartları, evlenmenin hükümsüzlüğü ve evlenmenin sona ermesi konularını bilir.
Boşanmanın hukuki sonuçları ve boşanma sebeplerini açıklar.
Yasal mal rejimleri hükümlerini bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak taraması Medeni Hukukun Kaynakları Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak taraması Hak Kavramı, Hak Sahibi ve Hak Çeşitleri Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak taraması Hakların Korunması Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak taraması Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Kanunların Uygulanması, Hakimin Takdir Yetkisi Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak taraması İyiniyet Kavramı ve İşlevi, Dürüst Davranma, Hakkın Kötüye Kullanılması Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak taraması Kişiler hukuku: Gerçek Kişilik Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak taraması Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak taraması Gerçek Kişinin Ehliyetleri Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak taraması Tüzel Kişilik: Dernekler ve Vakıflar Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak taraması Nişanlanma ve Hükümleri Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak taraması Evlenmenin Hukuki Niteliği, Evlenme İçin Aranan Şartlar, Evlenmenin Hükümsüzlüğü Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak taraması Ölüm ve Gaiplik, Boşanma, Boşanma Sebepleri Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak taraması Mal Rejimi Hukukunun Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak taraması Soybağının Kurulması Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Akıntürk, T., Ateş, D.(2017). Medeni Hukuk. İstanbul: Beta Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
4
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
3
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
1
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
1
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
0
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 7 98
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 3 3 9
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0