TR EN

MEDENİ HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP107 MEDENİ HUKUK 1 3 3 6
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Bu dersin sonunda öğrenci aktarılan bilgiler doğrultusunda özel hukuk kurallarının nasıl yorumlaması gerektiğini öğrenmiş olur.
İyiniyet kuralını tanımlayabilir ve pratikteki önemini açıklayabilir.
Kişileri ehliyet durumuna göre sınıflandırabilir ve ehliyet durumunun hukuki işlemlerin geçerliliğine olan etkisini açıklayabilir.
Kişilik hakkı kavramını tanımlayabilir ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebepleri de göz önünde bulundurarak kişiliğin hangi hallerde saldırıya uğramış olacağını ve bu saldırıya karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğini analiz edebilir.
Dernek ve vakıfların kuruluş şartlarını, organlarını ve sona eriş sebeplerini değerlendirebilir.
Nişanlanma kavramını bilip, nişanlanmanın sona erme sebepleri ve tarafların yükümlülüklerini değerlendirebilir.
Evlenmenin şartlarını sıralayıp, evlenmenin hükümsüzlüğü ve boşanma gibi evliliği sona erdiren sebepleri yorumlayabilir. Yapılan pratik çalışmalar sayesinde aile hukukuna dair güncel hayatta sıkça karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.