TR EN

MEDENİ HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP107 MEDENİ HUKUK 1 3 3 6
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Medeni Kanun hükümlerine göre hak kavramını tanımlar.
İyiniyet, dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılması kavramlarını bilir.
Kişilik kavramını tanımlar.
Gerçek kişileri ehliyetleri bakımından sınıflandırır.
Dernek ve vakıfların kuruluş şartlarını, organlarını ve sona eriş sebeplerini değerlendirir.
Nişanlanma, nişanlanmanın sona erme sebepleri ve tarafların yükümlülüklerini değerlendirir.
Evlenmenin şartları, evlenmenin hükümsüzlüğü ve evlenmenin sona ermesi konularını bilir.
Boşanmanın hukuki sonuçları ve boşanma sebeplerini açıklar.
Yasal mal rejimleri hükümlerini bilir.