TR EN

MEDENİ HUKUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP107 MEDENİ HUKUK 1 3 3 6
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Medeni hukukun sistemi ve kaynakları -
2 - Hak kavramı ve türleri -
3 - Başlangıç hükümleri • Medeni Kanundaki hükümlerin uygulanması • Hakimin hukuk yaratması • Hakimin takdir yetkisi -
4 - İyiniyet kavramı ve işlevi, Dürüst davranma, hakkın kötüye kullanılması -
5 - Kişiler hukuku: Gerçek kişilik -
6 - Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi -
7 - Gerçek kişinin ehliyetleri -
8 - Pratik çalışma ve genel tekrar -
9 - ARA SINAV -
10 - Kişiler hukuku: Tüzel kişiler • Dernek • Vakıf -
11 - Nişanlanma ve hükümleri -
12 - Evlenmenin şartları -
13 - Evliliğin genel hükümleri • Eşlerin hak ve yükümlülükleri • Evlilik birliğinin temsili Evlilik birliğinin korunması -
14 - Boşanma sebepleri -
15 - Pratik çalışma ve genel tekrar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -