TR EN

TİCARET HUKUKU I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP215 TİCARET HUKUKU I 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ŞEYDA ŞANLI

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ticari iş, ticari işletme, tacirin yükümlülükleri, haksız rekabet halleri ve aldatıcı reklamlar temel olarak anlatılarak öğrencinin tacirler arasındaki ilişkiyi kavraması, gündelik hayatta yaygın olan "ticari işletme-esnaf-şirket" arasındaki hukuksal farkı kavraması, ticaret hukukuna dair karşısına çıkan bir olayda temel çözümler getirmesi, bunun yanında serbest piyasa koşullarında ticari faaliyetlerini sürdüren işletme veya ortaklıklar arasındaki rekabetlerin hukuki açıdan değerlendirilebilmesi amaçlar.
İçerik: Ticaret hukuku ile ilgili kavramsal analiz, İşletme Kavramı, çeşitleri, Bir işletme çeşidi olarak "Ticari işletme" , Tanımı ve Unsurları, Ticari işletmenin devri ve Ticari İşletmenin Rehni, Ticari İş kavramı, tabi olduğu hükümler ve Ticari hükümlerin uygulanma sırası, Cari hesap sözleşmesi, işleyişi, hükümleri, sona ermesi, Ticari davalar --Mutlak ticari dava --Nispi Ticari davalar, Tacir sıfatı, Tacir olmanın Getirdiği Yükümlülükler, Ticari defterler ve tacirin defter tutma yükümlülüğünün kapsamı, Bağımlı Tacir Yardımcıları, Bağımsız Tacir Yardımcıları, Ticaret unvanı marka türleri, Haksız rekabet Halleri ve bu sebeple açılabilecek hukuk davaları, Kambiyo senetleri ve devir hallerini içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ticaret hukukunun temel kavramlarını tanımlar
Tacir, esnaf arasındaki farkları gösterir
Ticari iş, haksız rekabet, marka türlerini açıklar
Kambiyo senetlerinin temel niteliklerini kavrar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Ticaret hukuku ile ilgili kavramsal analiz, İşletme Kavramı, çeşitleri. Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Kaynak Taraması Bir işletme çeşidi olarak "Ticari işletme" , Tanımı ve Unsurları Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Kaynak Taraması Ticari işletmenin devri Ticari İşletmenin Rehni Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Kaynak Taraması Ticari İş kavramı, tabi olduğu hükümler ve Ticari hükümlerin uygulanma sırası Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Kaynak Taraması Cari hesap sözleşmesi, işleyişi, hükümleri, sona ermesi Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Kaynak Taraması Ticari davalar --Mutlak ticari dava --Nispi Ticari davalar Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Kaynak Taraması Tacir sıfatı --Gerçek kişilerin tacir sıfatı --Tüzel kişilerin tacir sıfatı Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Tacir olmanın Getirdiği Yükümlülükler Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Kaynak Taraması Ticari defterler ve tacirin defter tutma yükümlülüğünün kapsamı Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Kaynak Taraması Bağımlı Tacir Yardımcıları Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Kaynak Taraması Bağımsız Tacir Yardımcıları Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Kaynak Taraması Ticaret unvanı ve marka türleri Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Kaynak Taraması Haksız rekabet Halleri ve açılacak davalar Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 Kaynak Taraması Kambiyo senetleri ve devir şekilleri Anlatım, tartışma, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Pulaşlı, H.(2018). Kıymetli Evrak Hukuku. Seçkin Yayıncılık
Bahtiyar, M.(2018). Ticari İşletme Hukuku- Kıymetli Evrak Hukuku. Beta Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
5
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
5
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
4
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
5
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0