TR EN

TİCARET HUKUKU I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP215 TİCARET HUKUKU I 3 3 3 5
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Ticaret hukuku ile ilgili kavramsal analiz, İşletme Kavramı, çeşitleri. Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Kaynak Taraması Bir işletme çeşidi olarak "Ticari işletme" , Tanımı ve Unsurları Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Kaynak Taraması Ticari işletmenin devri Ticari İşletmenin Rehni Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Kaynak Taraması Ticari İş kavramı, tabi olduğu hükümler ve Ticari hükümlerin uygulanma sırası Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Kaynak Taraması Cari hesap sözleşmesi, işleyişi, hükümleri, sona ermesi Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Kaynak Taraması Ticari davalar --Mutlak ticari dava --Nispi Ticari davalar Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Kaynak Taraması Tacir sıfatı --Gerçek kişilerin tacir sıfatı --Tüzel kişilerin tacir sıfatı Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 Kaynak Taraması Tacir olmanın Getirdiği Yükümlülükler Anlatım, tartışma, soru-cevap
9 - ARA SINAV -
10 Kaynak Taraması Ticari defterler ve tacirin defter tutma yükümlülüğünün kapsamı Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Kaynak Taraması Bağımlı Tacir Yardımcıları Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Kaynak Taraması Bağımsız Tacir Yardımcıları Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Kaynak Taraması Ticaret unvanı ve marka türleri Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Kaynak Taraması Haksız rekabet Halleri ve açılacak davalar Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 Kaynak Taraması Kambiyo senetleri ve devir şekilleri Anlatım, tartışma, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -