TR EN

TİCARET HUKUKU I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP215 TİCARET HUKUKU I 3 3 3 5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Ticaret hukukunun temel kavramlarını tanımlar
Tacir, esnaf arasındaki farkları gösterir
Ticari iş, haksız rekabet, marka türlerini açıklar
Kambiyo senetlerinin temel niteliklerini kavrar