TR EN

YOLCU HİZMETLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY419 YOLCU HİZMETLERİ 7 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN GÜNAYDIN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH TÜRK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; havalimanında yolculara ve yolculuğa yönelik yapılması gereken tüm trafik yönetim süreç ve prosedürlerin öğrenilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği; Yolcu hizmetleri ile ilgili tüm prosedürler, terimler ve davranışlar kurallar, talimatlar ve dökümanları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yolcu hizmetleri ile ilgili terimleri açıklar.
Yolcu hizmetlerinde kullanılan evrakların içerik ve işlevlerini ayırt eder.
Havalimanında bulunan üçüncü kuruluşlar ve hizmet ilişkileri arasında bağlantı kurar.
Havalimanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemlerini; problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması Yolcu Hizmetleri, Genel Havacılık Kavramı tarihçesi kalite politikası vizyon misyonu Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
2 Konuya yönelik internet araştırması SHGM ICAO IATA ECAC EASA hava sahasının kullanımı ile ilgili trafik hakları kodlama sistemleri Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
3 Konuya yönelik internet araştırması Havacılık fonoteği terminolojisi yolcu hizmetleri kodları Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
4 Konuya yönelik internet araştırması Uçuş detayları yolculuk çeşitleri Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
5 Konuya yönelik internet araştırması Bilet, kargo, harekat hizmetleri Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
6 Konuya yönelik internet araştırması Check in yöntemleri ve süreci Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
7 Konuya yönelik internet araştırması Yolcu tipleri Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Bagaj, bagaj etiketleme ve tehlikeli maddeler Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
10 Konuya yönelik internet araştırması Boarding Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
11 Konuya yönelik internet araştırması İptaller, acil iniş, yolcu hakları, Fim, arrival, transfer, transit Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
12 Konuya yönelik internet araştırması Seyehat dökümanları Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
13 Konuya yönelik internet araştırması Yolcu profili ve vize çeşitleri Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
14 Konuya yönelik internet araştırması Yolcu hizmetleri mesaj trafiği Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
15 Konuya yönelik internet araştırması Kayıp Eşya İşlemleri Görsel destekli sunum ve alan tecrübe paylaşımı vaka analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

SHGM. (2013). Yolcu Hizmetleri Havaalanları Daire Başkanlığı YAYIN No: HAD-T20 Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Colin C. Law- Mary R. Doerflein. (2013). Introduction to Airline Ground Service. (1st edition). Cengage Learning Asia.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
4
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
5
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
4
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
5
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
5
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
5
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
5
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
5
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
5
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
4
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
5
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
4
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 30 90
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 201
Genel Toplam 201
Toplam İş Yükü / 25.5 7,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0