TR EN

YOLCU HİZMETLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY419 YOLCU HİZMETLERİ 7 3 3 8

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yolcu hizmetleri ile ilgili terimleri açıklar.
Yolcu hizmetlerinde kullanılan evrakların içerik ve işlevlerini ayırt eder.
Havalimanında bulunan üçüncü kuruluşlar ve hizmet ilişkileri arasında bağlantı kurar.
Havalimanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemlerini; problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini açıklar.