TR EN

KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT338 KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmaj Kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmajın Öğeleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişisel imajın gücü Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Marka Kavramı ve İmaj ile İlişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmajı Etkileyen Demografik, Coğrafi, Psikografik Özellikler Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmaj Oluşturma Süreci Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmaj Oluşumunda Halkla İlişkilerin Yeri Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İmaj Oluşumunda Reklamın Yeri Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal kimlik, Kurumsal felsefe, Kurumsal kültür ve Kurumsal İmaj Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yansıtılan İmaj ve Algılanan İmaj Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal Paydaşların İmaja Bakışı Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Etkili İmaj Yönetimi Süreci Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Literatür taraması Sunum Ödevi Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Literatür taraması Sunum Ödevi Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -