TR EN

DEVLET BÜTÇESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY322 DEVLET BÜTÇESİ 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Bütçe Kavramı ve Gelişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması Devlet Bütçesi Özellikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması Devlet Bütçesi İşlevleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması Devlet Bütçesi İlkeleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması Devlet Bütçesi İlkeleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması Devlet Bütçesi Türleri (Merkezi Bütçe) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması Devlet Bütçesi Türleri (Mahalli İdareler Bütçesi) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan ilgili bölümün okunması Politika ve Program Analizleri, Bütçeleme Sistemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması Kamu Kesimi Büyüklüğü, Liberalizm, Keynesyen Devlet, Neo-Liberalizm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türk Kamu Maliyesinde Bütçe Türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türkiye'de Merkezi Yönetim Bütçeleme Süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Merkezi Yönetim Bütçeleri Dışında Kalan Bütçeler (Mahalli İdareler, KİT’ler, SGK,) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması Bütçenin Denetimi (İdari, Yargı-Sayıştay, Yasama) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -