TR EN

DEVLET BÜTÇESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY322 DEVLET BÜTÇESİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Devlet bütçesine ilişkin temel kavramları tanımlar.
Devlet bütçesinin ekonomik ve sosyal işlevlerini açıklar.
Devlet bütçesine ilişkin ilkeleri yorumlar.
Devlet bütçesi üzerine liberal, keynesyen ve neol-liberal bakışı karşılaştırır.
Türkiye’deki merkezi, yerel ve diğer devlet kurumlarının bütçeleme süreçlerini özetler.
Türkiye’de bütçe sürecinde yer alan aktörleri sınıflandırır.