TR EN

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT202 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM 4 3 3 6

KAYNAKLAR

DeVito, A. J. (2015), The Interpersonal Communication Book, 14th Edition, Pearson
DeVito, Joseph A.(2010). Kişilerarası İletişim, Çev. Ve Derleyen, Sacide Vural, Ankara: Gazi Ün. Yay.
Knapp,Mark L., Judith A. Hall , (2006).Nonverball Communication in Human Interaction, sixth Edition, Canada : Thomson and Wadsworth.
Knapp,Mark L., Anita L. Vangelisti, ( 1996). Interpersonal Communication and Human Relationships, Third Edition, USA : Allyn and Bacon.
Giblin, Les, ( 1956). How to Have Confidence and Power in dealing with Pover, USA : Penguinputnam Inc.