TR EN

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT202 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. SACİDE VURAL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, iletişim ilişkisinde paydaş olarak iyi bir dinleyici ve etkili iletişim kurma bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olmasını sağlamaktır.
İçerik: Bu kursta, kursu alanlara çalışma yaşamlarında etkili iletişim ve ilişki kumaları için dinleme, konuşmaya başlama ve sürdürme, konuşma esnasında konuşma problemlerinin önlenmesi ve tamiri, etkili iletişim kurmada kullanılan bilgi, beceri ve teknikler verilmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

iletişim sürecini açıklayabilme becerisine sahip olur.
İletişim etkinliğinin paydaşı olarak eşit iletişim kurma becerisine sahip olur.
Aktif bir dinleyici olma yetkinliğine sahip olur
İletişim etkinliğinde süreci yönetme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olur.
Etkili iletişim kurma beceri ve yetkinliğine sahip olur.
İkna ve algıyı yönetme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası İletişimin evrenselliği, iletişim sürecinin evrensel modeli ve öğeleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası iletişimin aksiyomları Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası iletişimde kültür Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası iletişimde bireyin kendisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası iletişimde algı Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dinleme, dinleme süreci, kültür ve dinleme, etkili dinleme yöntemleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası iletişimde etkililik Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sözel ve sözsüz mesajların evrenselliği Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Karşılıklı konuşma süreci, yönetimi, konuşma problemlerinin önlenmesi ve tamiri Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası iletişim ve ikna Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası iletişim ve ikna Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Beden dili, ses tonu, yer ve zaman Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İş yerinde kişilerarası iletişim ve ilişkiler Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 - Dersin değerlendirilmesi Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

DeVito, A. J. (2015), The Interpersonal Communication Book, 14th Edition, Pearson
DeVito, Joseph A.(2010). Kişilerarası İletişim, Çev. Ve Derleyen, Sacide Vural, Ankara: Gazi Ün. Yay.
Knapp,Mark L., Judith A. Hall , (2006).Nonverball Communication in Human Interaction, sixth Edition, Canada : Thomson and Wadsworth.
Knapp,Mark L., Anita L. Vangelisti, ( 1996). Interpersonal Communication and Human Relationships, Third Edition, USA : Allyn and Bacon.
Giblin, Les, ( 1956). How to Have Confidence and Power in dealing with Pover, USA : Penguinputnam Inc.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
3
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
5
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
5
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
5
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
5
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
4
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0