TR EN

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS372 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Della Porta, Donatella; Diani, Mario (2020). Toplumsal Hareketler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Çetinkaya, Y. Doğan (2018). Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim (4. Baskı). İstanbul: İletişim
Gönenç, Özgür (2018). Medyada Algı Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları.
Ulaş Başar Gezgin vd. (2009). Yeni Toplumsal Hareketler Küreselleşme, Direniş, Ütopya. İstanbul: Kalkedon Yayınları