TR EN

MEDYA EKONOMİ POLİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT432 MEDYA EKONOMİ POLİTİĞİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Uluslararası İletişimin Ekonomi-POlitiği (ed. Meltem Bostancı),(2013), İstanbul: Çiviyazıları
Yılmaz, S.,Güç ve Politika, (2008), İstanbul: Alfa Yayınları
Chomsky, n. (2006). Rızanın İmalatı. İstanbul: Aram Yayıncılık
Meehan, E. R., Mosco, V., Wasko, J. (1993). Rethinking political economy: Change and continuity. Journal of Communication, 43(4): 105-116.
Herman, E. S. ve Chomsky, N. (1999). Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği. Minerva Yayınları
McChesney, R. W. (2008). The political economy of media: Enduring issues, emerging dilemmas. NYU Press.
Konular hakkında akademik makaleler