TR EN

FİNANSAL TEKNİKLER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT315 FİNANSAL TEKNİKLER 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Ceylan, A. (2014), Finansal Teknikler, Bursa: Ekin Yayınevi
Apak, S. & Uyar, M. (2011) Türev Ürünler ve Finansal Teknikler, İstanbul: Beta Yayıncılık
Yalçıner, K. (2011), Finansal Teknikler ve Türev Araçlar, Ankara: Detay Yayınevi
Helfert, E. (2002), Techniques of Financial Analysis, (11. Edition), McGraw Hill