TR EN

FİNANSAL TEKNİKLER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT315 FİNANSAL TEKNİKLER 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Her risk türüne uygun risk yönetimi tekniğini çalıştığı firmada kullanır. (Use) (Bloom’s 4)
Risk yönetiminde finansal çözümler geliştirir. (Solve) (Bloom’s 3)
Günümüzde iş yaşamında kullanılan türev ürünleri açıklar.(Explain) (Bloom’s 2)
Melez ve sentetik yatırım araçları gibi yeni türetilen araçları ve faydalarını sıralayabilir (List)(Bloom’s 1)