TR EN

HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HTP111 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 3 3 5

KAYNAKLAR

Bernays, Edward L. (2013).Public Relations, University of Oklahoma Press
Peltekoğlu, Balta, F. (2009). Halkla İlişkiler Nedir, İstanbul: Beta Yayınları
Bülbül, A. (2004). Halkla İlişkiler, Gen. 2.bs., Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Theaker, A. (2008).Halkla İlişkilerin El Kitabı, İstanbul: MediaCat Kitapları, 2.bs