TR EN

DENİZ HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP216 DENİZ HUKUKU 3 2 2 5

KAYNAKLAR

Kuran, S. (2016). Uluslararası Deniz Hukuku.İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Gökdemir Işık, N. (2016). Uluslararası Deniz Hukuku. Cerit, A.G., Deveci A. ve Esmer S. (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.135-164) içinde. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Gökdemir Işık, N. (2016). Deniz Ticaret Hukuku. Cerit, A.G., Deveci A. ve Esmer S. (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.167-207) içinde. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Kula Değirmenci N. (2016). Deniz Sigorta Hukuku. Cerit, A.G., Deveci A. ve Esmer S. (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.211-243) içinde. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Deniz Ticaret Odası. (2007). Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü. İstanbul:Deniz Ticaret Odası.
Karahan, C. B. (2011). Avrupa Birliği Denizcilik Politikaları ve Tarihsel Olarak Denizcilik İle İlgili Geliştirilmiş Olan Hukuksal Mevzuat (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (295311).